Καθαρισμός του καράβολα

Στις 6 Απριλίου 2014, συμμετείχαμε στο Lets do it Greece, καθαρίζοντας σε συνεργασία με την ΕΟΔ Ηρακλείου,  την περιοχή του καράβολα.

Καθαρισμός του καράβολα