Τι κάνουν οι Α.Τ.Α.Χ.Τ.Ο.Ι.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ:
Να προάγει την προσφορά και τον εθελοντισμό στην πόλη του Ηρακλείου σε γενικό, επιστημονικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο και να ευαισθητοποιήσει τους νέους ώστε να γίνουν ενεργοί πολίτες.
Απευθυνόμαστε σε όλους εκείνους που έχουν την διάθεση να βοηθούν εθελοντικά, για ένα καλύτερο αύριο.

Δρούμε με στόχο την ανάδειξη του εθελοντισμού, που ασχολείται με τη βοήθεια κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν οποιουδήποτε είδους δυσκολία, τον αθλητισμό, την ψυχαγωγία του κόσμου καθώς και με πολλά ακόμη κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα.

Η ομάδα μας, από το Δεκέμβριο του 2012 διοργανώνει εθελοντικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που έχουν μεγάλη απήχηση σε όλο το κόσμο του Ηρακλείου.

Αρκετοί θεωρούν ότι η συγκεκριμένη μορφή εθελοντισμού πραγματοποιείται με ουσιαστικό και μακροπρόθεσμο σκοπό, γι αυτό υπάρχει και τόσο μεγάλη συμμετοχή του κόσμου.

Σας ευχαριστούμε όλους!