Είναι στην καθημερινότητα και στην φιλοσοφία μας… μέσα από τις συνεργασίες να χτίσουμε ανθρώπινες σχέσεις και σχέσεις εμπιστοσύνης για να μπορούμε ο κοινωνικός αντίκτυπος που προσφέρουμε στην κοινωνία να έχει όσο το δυνατόν ουσιαστικό αποτέλεσμα!!! Έχουμε αναπτύξει το δίκτυο μας σε 3 διαφορετικές χώρες, 5 διαφορετικές πόλεις… γινε κομμάτι της προσπάθειας μας!!!