Ευχαριστούμε την TV CRETA – Παγκρήτια Ραδιοτηλεόραση Α.Ε. για την ανάδειξη της προσπάθειας μας !!!
Κανένα παιδί χωρίς σχολικά είδη!!!