ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΙΔΡΥΤΗΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΙΜΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

   ΧΡΥΣΑ ΔΙΣΣΕΑΚΗ

ΤΑΜΙΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ

ΜΕΛΟΣ

ΑΡΓΥΡΩ ΑΛΕΞΑΚΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ,ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΠΡΙΑ