ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΙΔΡΥΤΗΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΙΜΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΓΟΡΓΟΜΥΤΗ

ΜΕΛΟΣ

ΧΡΥΣΑ ΔΙΣΣΕΑΚΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΓΟΥ