Δ.Σ.

ΙΔΡΥΤΗΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΙΜΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΓΟΡΓΟΜΥΤΗ

ΤΑΜΙΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ

ΜΕΛΟΣ

ΧΡΥΣΑ ΔΙΣΣΕΑΚΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΓΟΥ